REM forlenger med Bergsøy handball!

REM går inn som Hovedsponsor A og forsterker med det sitt engasjement i Bergsøy handball betydelig. Denne auken vil bidra til å styrke Bergsøy handball sin evne til både å utvikle nye talent i bredden, og å utvikle seg vidare i toppen av norsk handball.

Samarbeidet mellom REM offshore og Bergsøy handball har vore prega av gjensidig støtte og suksess gjennom fleire år. REM offshore har vist seg å vere ein trufast og engasjert sponsor for klubben, og deira fornya forpliktelse er eit bevis på deira sterke engasjement til lokalsamfunnet og idretten.

«Vi er svært glade for å kunne forlenge vår sponsoravtale med Bergsøy handball,» sa Åge Remøy, Styreleiar i REM offshore. «Som eit selskap som verdset fellesskapet og lokal utvikling, er vi stolte av å støtte ein klubb som spelar ei så viktig rolle i samfunnet. Vi ser fram til å halde fram med vårt samarbeid og bidra til ytterlegare suksess for Bergsøy handball.»

Jan Erik Myrseth frå Bergsøy handball uttrykte si takksemd for REM offshore sin kontinuerlege støtte. «REM offshore har vore vår mest lojale sponsor gjennom mange tiår, og vi er svært glade for å ha dei vidare med oss på laget.»  «Deira støtte har gjort det mogleg for oss å oppnå viktige mål, og vi er trygge på at denne forlenga avtalen vil bidra til å vidareutvikle klubbaktivitetane og styrke vår posisjon.»

Både REM offshore og Bergsøy handball ser fram til ei spennande framtid saman, og dei deler felles mål om å fremje idrettsglede og lokalsamfunnsengasjement.