Bergsøy IL Handball er sertifisert for Rent Idrettslag

Bergsøy IL Handball er sertifiser som Rent Idrettslag.

Som Rent Idrettslag har vi eit særskilt ansvar for å spreia gode haldningar og kunnskap om antidoping gjennom klare mål og handlingar.
Vi skal saman ta ansvar for det haldningsskapande arbeidet til idrettslaget, laga og gjennomføra ein målretta handlingsplan og jobba for eit sunt og dopingfritt miljø.

Vi i Bergsøy IL Handball har dei neste to åra forplikta oss til å gjennomføra Antidoping Norges handlingsplan for idrettslag og jobba for eit sunt og dopingfritt miljø.

  • Gjennomføre «Ren Utøver»
  • Publisere informasjon på Nettside/Sosiale Medier
  • Henge opp Rent IL-plakat i lokala