Klubbhandboka

Bergsøy Handball har gleden av publisere klubbhandboka.

Klubbhandboka skal beskrive klubben, roller, oppgaver/ansvar og regler i klubben.

Klubbhandboka er et levende dokument og det forventes at våre medlemer held seg oppdatert.

Gjeldene versjon oppdatert pr 04.06.2024