Politiattest

Det er et krav fra klubben på at alle ansatte, frivillige , trenere, ledere som er over 15 år, og som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige, eller mennesker med utviklingshemming skal ha godkjent politiattest !

For å lese mer om politiattest klikk HER

Her er framgangsmåten for å søke om politiattest digitalt:

1. Skriv ut og fyll ut formålsskjemaet som du finner ved å klikke HER

Ditt fulle navn
Fødselsnummer 11 siffer
Stillingsbeskrivelse: Trener, lagleder, eller annet.
Stillingstype: Fast stilling eller midlertidig stilling/oppdrag
Foresattes underskrift, dersom søker er under 18 år

2. Formålsskjemaet må så scannes, slik det kan hentes som vedlegg når dere har logget inn på politiattest søknaden.

3. KLIKK HER for å sende søknad digitalt hos politiet. (politiet.no).Dere trenger elektronisk Bank ID eller annen elektronisk ID

Etter innlogging skal du skrive inn litt personlig info, huke av for Frivillige organisasjoner, både for kategori og formål. LAST opp skjemaet som du har fylt ut.
Trykk så på Send søknad.
VIKTIG ! Er du under 18 år , eller av andre grunner ikke kan bruke den digitale løsningen, må du fylle ut søknad på papir og sende på e-mail, eller i posten. Du finner info om fremgangsmåte ved å klikke HER

4. Når dere har mottatt svar fra Politiet skal dere vise fram politiattesten for leder eller politiattest ansvarlig for den idretten dere tilhører, slik at klubben kan registrere attesten.